Уроците за деня

Програми на ДЦПЛУ насочени към участниците в ателиетата за подготовка за социална и професионална реализация и начално ограмотяване,  чрез 9 обучителни модула.

Планираните дейности се изпълняват с утвърдени месечни програми в разнообразни дейности, методи, теми и беседи. В обучителните програма за екипна работа и подкрепа са включени и ателиета по :

  1. „Личностно и образователно развитие “: Писане, Четене, български език (ограмотяване); Математика: решаване на  задачи  със събиране и изваждане, геометрични фигури;
  2. Човек и общество“: Човешката дейност върху природната среда, политическата, културната роля на българската държава; Европейски съюз, и др., включени са в обучението елементарни познания – къде се намира България, граници на България;
  3. „Човек и природа“: Познаване на животинския и растителен свят в България, човешкото тяло; Корекционна развиваща се програма чрез логопед;   
  4. География”: Обучение за нашата Земя, за хората, които живеят на нея;  за държавите и за стопанствата им; Планетата Земя и  нейното  изобразяване; Континентите и островите на Земятга;  Население, икономика и политечска карта на света;
  5. История” – Придобиване на елементарни познания за историческото развитие на българския народ, културата на българите през различните епохи;
  6. “Ежедневни и битови умения“: „Готварство“, „Творчество и креативност“; „Бижута“; „Цветарство“; „Дърводелство“;  „Овощарство“;  “Текстил“; “Музикотерапия“ – за оздравяване и психическо разтовравне;
  7. „Компютърна грамотност“: „Обучение с фотоапарат“; 
  8. „Театрално аматьорство“;
  9. Спортни дейности; Организиране и провеждане на културни мероприятия – местни и национални и др.; изнесени обучения, екскурзии, излети .
628 Comments

Мнения

Ще се радваме да споделите какво мислите за нашата работа. Вашите идеи и предложения ще ни помогнат да подобрим качеството на социалната услуга, която предлагаме.

1 Comment

Край на съдържанието

Няма повече страници