Екип от специалисти работещи в дневния център

Ръководител екип

Ръководител

Камелия Грозева

Длъжност: Ръководител Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Фондация “Милосърдие”, Сливен

 Образование:

“Технически университет” – Варна, специалност “Право”

Икономически техникум “Съби Димитров” – Сливен

– От 01.07.2012  година до 22.09.2013 г. тя заема длъжността Ръководител на Дневен център за обучение и терапия за възрастни хора с увреждания Сливен;
– От 23.09.2013 г. до 28.02.2014 година тя заема длъжността Директор на Дневен център за възрастни хора с психични увреждания, община Сливен;
– От 01.03.2014 година тя заема длъжността Ръководител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, фондация “Милосърдие” като частен доставчик на държавно делегирана социална услуга.

Рая Рачева Попова

Длъжност: Социален педагог, от 1 юли 2021г.

Образование:  Магистър, специалност “Специална педагогика” в Тракийски университет гр. Стара Загора 

Виолета Йорданова Йорданова

Длъжност: Трудотерапевт, от 13 май 2021г.

Образование:  Средно специално, с трудов  стаж в социалната сфера на община Сливен. 

Таня Андонова Колева

Длъжност: Медицинска  сестра, от 14 април 2021.

Образование:  Бакалавър  , специалност „Медицинска  сестра“  МУ  гр.  Варна.