Тук сте в класната стая на

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Милосърдие“ – СливенВижте някой от записаните уроци в „Споделени моменти“.

Кажете ни какво мислите за нашата работа и какви идеи имате за да подобрим услугата, която предоставяме.