Сърдечно благодарим на нашите партньори за подкрепата!


 • Национален алианс за социална отговорност
 • Младежки дом Сливен
 • Младежки общински съвет Сливен
 • Второ основно училище „Христо Ботев“ Сливен
 • Баскетболен клуб „Тони-7“ Сливен
 • Сдружение „Активен гражданин“ Сливен
 • ДЦПЛУ с. Веселиниво, община Тунджа
 • Сдружение „Гайтани“ Ямбол
 • Пенсионерски клуб „Будители“ Сливен
 • Демократичен съюз на жените Сливен
 • Туристическо дружество „100-те  войводи“ Сливен
 • Сдружение  „Свети Георги Победоносец“ Сливен
 • Сдружение с нестопанска цел „КОНСУЛТ 21“ ЯМБОЛ.