Издадени от АКСУ лицензи на фондация „Милосърдие“  за  предоставяне на социалните услуги.